Reklamasjon

Reklamasjon av varer

 

Ved ødelagte varer, vil vedkommende varer bli erstattet i sin helhet.